taljstenskaminer

Luftvärmepump som komplement till braskamin

Nu har vi haft flera snörika och kalla vintrar i rad. Det blir därmed allt viktigare att ha ett bra värmesystem i hemmet. Tiden då det var billigt att elda med olja och komplettera med direktverkande el är förbi. Istället behövs effektiva lösningar som både är pålitliga och sparar energi.

Det finns flera lösningar på detta och valet emellan dem beror på ditt hus förutsättningar. Det kanske enklaste är att installera en luftvärmepump. Lösningen är rätt billig i inköp och installeras enkelt under timmen. En luftvärmepump går att köpa från cirka 10 000 och uppåt för en kvalitetspump från någon av de ledande varumärkena på marknaden såsom Panasonic, Mitsubishi och Nibe. Luft-luftvärmepumpen fungerar på sådant sätt att den tar tillvara på den värmen som finns i uteluften. Den komprimerar den sedan och skickar in den till inomhusluften. På det hela taget ger en luft-luftvärmepump en generell besparing på cirka 40 % av uppvärmningskostanden. Förutsättningarna ser dock olika ut och beror på husets övriga skick och isolering.

Ett annat alternativ är bergvärme. Genom att denna typen av värmepump tar värmen från underjorden får du ett system som är mer stabilt under året. Det innebär att effekten som mäts i verkningsgrad kan hållas jämn under året. Detta gör att den även kan producera värme effektivt även under årets riktigt kalla dagar. Nackdelen med bergvärme är att installationen är både dyr och omfattande. Det krävs ett djupt borrhåll för att få till en effektiv energiförsörjning. Likaså behövs tillstånd från kommunen att få borra. På platser där flera ha borrat innan kan det därför vara svårt att få tillåtelse. Den andra frågan är kostnaden för själva jobbet. Räkna på att en bergvärme installation går på från 80 000 kr och uppåt inklusive bergvärmepump, borrning och installation.

Ett bättre alternativ är att investera i en frånluftsvärmepump. Denna har samma effekt som en bergvärmepump men till en betydligt lägre kostnad. Systemet fungerar på sådant sätt att den istället för att ta tillvara på värmen i uteluften tar tillvara på frånluften. Det vill säga den luft som ventileras ut från exempelvis tvättstugan, köket mm. Genom att utvinna värmen från frånluften får pumpen en hög verkningsgrad och i stort samma prestanda eller bättre än en bergvärmepump.

Så för att avsluta. Innan du bestämmer dig fundera på alternativet med frånluft. Det ger dig en större besparing än en luft-luftvärmepump och till ett lägre pris än bergvärme. Lycka till med din värmelösning i vinter!

Skorstensrenovering

I många fall då man ska installera en täljstenskamin i en befintlig skorsten så kan den vara i behov av att renoveras. Detta kan göras på ett par olika sätt. Det går alla ut på att man åter tätar skorstenen så att rökgasern kan passera ut utan att riskera någon brand. Har man en skorsten som är otät så kan man kontakta hanverkare som utför skorstensrenovering. Det finns en sammanslutning av skorstenshantverkare som heter just Skorstenshantverkarna. De utför alla typer av skorstensrenoveringar.